• Rooma, Tukholma ja Turku – Reformaatio ja muuttuva kirkollinen hallinto 21.10.2016 Turun hiippakunta liittyi 1200-luvun alkupuolelta lähtien katolisen kirkon euroopanlaajuiseen verkostoon. Katolisen kirkon päämiehenä toimi paavi, joka teki kardinaalien avustamana päätöksiä liittyen kirkon hallintoon. Paavin hovi eli kuuria oli jakaantunut useisiin virastoihin. Virastojen tehtävät oli määritelty tarkasti ja virkamiehet tiesivät tehtävänsä ja velvollisuutensa. Kirkollisen hallinnon pääperiaatteena oli, että vain tietyt, paavin käsittelyvaltaan erityisesti varatut asiat, kuten raskaista synneistä vapauttaminen, korkeimmat kirkolliset virkanimitykset tai erilaiset keskushallinnolle suunnatut maksut, käsiteltiin kuurian virastoissa. Ne kirkolliset kysymykset, jotka eivät kuuluneet kuurian virastojen vastuulle, hoidettiin hajautetusti alueittain. ... Lue lisää

RiverAura1-visitturku_1600

Tervetuloa reformaation merkkivuoden 2017 sivuille

Sivut tarjoavat näkökulmia 31.10.2016–5.11.2017 vietettävän merkkivuoden sisältöihin ja tietoa merkkivuoden tapahtumista. Pysy mukana!