Viidesluokkalaisten oppilaitteni lempileikki oppitunneilla on sanabongaus. Jokaisella on pulpetissaan sanakirjavihko, johon kirjoitetaan sanoja, joiden merkitystä oppilaat eivät tiedä. Aina kun